BOZP - školenie BOZP

Školenia BOZP - Kurzy BOZP

 • vstupné školenia BOZP s overením vedomostí
 • periodické školenia BOZP s overením vedomostí
 • školenia vedúcich zamestnancov BOZP
 • školenia zástupcov zamestnancov
 • školenia zamestnancov

Vypracovanie dokumentácie

 • spracovanie a aktualizácia dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov
 • šetrenie prac. úrazov vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze
 • vypracovanie posudzovania rizík
 • vypracovanie evidencie OOPP
 • určovanie bezpečných pracovných postupov
 • vypracovanie koncepcie politiky BOZP 

Poradenstvo

 • poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľov v oblasti BOZP
 • poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch
 • vykonávanie kontrolnej činnosti na pracovisku
 • zastupovanie firmy pri kontrolách inšpektorátu práce