O nás 

Naša firma CALIBRO začala so svojou činnosťou v septembri r.2005, kde naplno využívame svoje bohaté skúsenosti v oblasti metrológie a bezpečnosti práce (BOZP). Máme oprávnenie na predaj a vykonávanie kalibrácie všetkých dĺžkových meradiel s náväznosťou na štátny etalón a prevádzkovania stredísk kalibračnej služby podľa noriem medzinárodného certifikátu systému riadenia kvality EN ISO 9001 a EN ISO 9004.

Taktiež máme oprávnenie na komplexné služby vrátane vykonávania výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP v rozsahu: - bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky - vedúci zamestnanci - odborná spôsobilosť pre elektrotechnikov ( § 21 elektrotechnik, § 22 samostatný elektrotechnik, § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti) - tlakové zariadenia (obsluha kotlov) - obsluha zariadení - zdvíhacie zariadenie (viazač bremien, žeriavnik, obsluhovateľ ZZ, vodič motorových vozíkov)  - práce vo výškach - vodiči referentských vozidiel - prvá pomoc.

 https://www.pagerank.cz/optimalizace.php?kod=calibro