CALIBRO

Kalibrácia meradiel

 • kalibrácia všetkých dĺžkových meradiel podľa požiadaviek EN ISO 9000 s náväznosťou na štátny etalón
 • označenie meradiel evidenčným čislom a kalibračnou značkou
 • vystavenie karty meradla a kalibračného listu
 • možnosť kalibrácie meradiel u zákazníkaKalibrácia meradiel
 • drobné opravy meradiel
 • doba kalibrácie max. 2-3 dni !!
 • kalibrácia aj cez víkend
 • pôsobnosť v SR a ČR

         Dodacie podmienky

Predaj meradiel

 • meradlá za veľmi výhodné ceny
 • objednávky mailom alebo telefonicky
 • rýchle spracovanie objednávky
 • doba doručenia v závislosti na sklade
 • doručenie kuriérom alebo dobierkou

   

Služby v oblasti metrológie

 • vedenie a udržovanie metrológie
 • vytvorenie centrálnej evidencie
 • spracovanie metrologickej dokumentácie
 • zabezpečenie kalibrácie meradiel v stanovených intervaloch
 • poradenstvo pri výbere pracovných meradiel