Mikrometer trojdotykový - sada, DIN 863

Mikrometer trojdotykový - sada, DIN 863

 

kat.číslo delenie
v mm
rozsah
v mm
zostava sady cena
7089.1 0,005 6-12 Zostava sady: pr. 6-8,
8-10, 10-12; kalibračný
krúžok: pr.8, 10.543,95 €
 543,95 € 
7089.2 0,005 11-20 Zostava sady: pr. 11-14,
14-17, 17-20; kalibračný
krúžok: pr.11, 17.
369,18 €
7089.3 0,005 20-40 Zostava sady: pr. 20-25,
25-30, 30-35, 35-40;
kalibr. krúžok: pr.25,35.
 674,46 € 
7089.4 0,005 75-100 Zostava sady: pr. 40-50,
50-60, 60-70, 70-80, 80-
90, 90-100; kalibračný
krúžok: pr.50, 70, 90.
1207,31 €