Dodacie podmienky

1. Meradlá ku kalibrácií predkladajte úplné, vrátane príslušenstva.                                                                     2. Meradlá, ktoré potrebujú na svoju prevádzku batérie, predkladajte s batériou.                                           3. K meradlám prikladajte ich zoznam.                                                                                                                 4. Meradlá sa prijímajú ku kalibrácií len riadne očistené.                                                                                       5. Objednávky zasielajte e-mailom, prípadne poštou alebo telefonicky.                                                            6. Meradlá ku kalibrácií zasielajte na adresu firmy:   Ing. Bajusová Marta - CALIBRO                                                                                                                                       Martina Rázusa 4                                                                                                                                                 071 01   Michalovce